. Helalder | Kurumsal | Hakkımızda
For English

Hakkımızda

Helal Derneği, helal ürünlerin temininin kolaylaştırılması, bu konularda usul geliştirilmesi ve standartların belirlenmesi konularında çalışma yapmak ve mevcut çabalara katkıda bulunmak amacı ile Konya merkezli olarak kurulmuştur. Böyle bir kurumu kurma ve bu girişimde bulunmamızın temel nedeni inancımızdan doğan önemli ihtiyaçtır. Bu ihtiyaca kendi çapımızda cevap verebilmek, yapılan ve henüz gelişme aşamasında olan çalışmalara destek verebilmek amacı ile bu derneği kurmuş bulunuyoruz.

 

Genelde temiz ve güvenilir ürünlere ulaşmak, Özelde ise Müslümanlar için dinimiz kurallarına uygun helal ürünlere ulaşabilmek herkesin görebildiği bir ihtiyaçtır ve bu ihtiyaç her gün artan ölçüde varlığını hissettirmektedir. Bu amaçlarla tüm dünyada yoğun çalışmalar yapılmakta ve usuller geliştirilmektedir. Peki buna neden ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun cevabı değişen dünyadır. Artık ticaret, üretim, ulaşım ve iletişim ile teknoloji tarihin tüm dönemlerinde olduğundan çok daha hızlı ve kapsamlı değişmektedir. Bu değişim, güven sorusunu da beraberinde getirmektedir. Şurası bir gerçektir ki, bundan 100 yıl hatta 50 yıl önce, örnegin Suriye'nin orta büyüklükteki bir şehrinde yaşayan bir müslümanın, sofrasındaki ürünlerden etin Arjantin 'den, Sıvı yağın Yunanistan'dan, Tuzun Rusya'dan Sebzenin Malezya'dan gelmiş olma şansı nerede ise yoktu.

Bu nedenle insanların tükettikleri ürünlere olan güvenleri her zaman yüksekti ve tüketilen ürünün helal olması ile ilgili bir endişe çok rastlanılan bir durum değildi. Başka bir neden de, teknolojinin çok hızlı gelişmesi ve tüketilen ürünler için kullanılan hammaddelerin kökenlerinin çok değişmesidir. Gelişen teknoloji, bizlerin dinimizce yasak olan kaynaklardan gelen ürünlerin hiç haberimiz olmadan soframıza geldiğini, kozmetik ürünleri veya ilaç şeklinde kullandığımızı anlamamızı sağladı. Buda doğal olarak dinimizce helal olan ürünlere ulaşma istek ve ihtiyacımızı artırmıştır. Yine aynı bağlamda, ulaşımın hızlı gelişimi de hayatımızda karşılaştığımız ürün ve hizmetlerin daha önce hiç olmadığı kadar çeşitlenmesine yol açmıştır. Bundan yüz yıl önce, anadoluda yaşayan sade bir müslümanın, çin mutfağı ile ve buradan gelen ürünler ile hayatında karşılaşma ihtimali çok düşü idi. Ama ulaşımın gelişimi, artık bu durumda nerede ise her gün karşı karşıya gelmemize neden olmaktadır. Hem ürün ve hizmetlerdeki hareketlilik hem de insanların hareketliliği helal ürünlerin belirlenmesi ihtiyacını hiç olmadığı kadar artırmıştır ve görülen odur ki artırmaya devam edecektir. İşte tüm bu nedenler le İslam ülkelerinde,helal ürünlerinbelirlenmesi ve insanların kolayca ulaşabileceğiyontemler geliştirilmesi temel uğraşılardan birisi haline gelmiştir. Bu uğraşlar hangi aşamadadır ve bu çalışmalara ne tür katkılar sağlayacaktır. Dünya'da Mevcut Durum Aslında ürün güvenilirliği, ürünlerin muayene, denetim ve belgelendirilmesi konuları uluslar arası ölçekte oldukça iyi ve genel kabul görmüş usullere sahibiz. Bu açıdan bakıldığında hemen hemen tüm müslümanların yaşadığı ülkelerin de üyesi oldukları İSO Uluslar arası Standartlar Örgütü, IAF Uluslar arası Akreditasyon Forumu ve bunların çatısı altındaki milli veya bölgesel irili ölçekli kuruluşlar, bu uluslar arası usullerin güvencesini oluşturmaktadırlar. Böylece diğer tüm sektörlerde oldu gibi, gıda, kozmetik, ilaç vb. helal ürünler ile ilişkili sektörlerde de insani ihtiyaçlara cevap verecek ve sağlık açısından uygun ve gelişmiş standartlar ve uygulamaları görmemiz mümkündür. HACCP, Gıda Güvenliği, GMP, GAP gibi uygulamalar bu açıdan önümüzde duran uygulamalardır. Bu kural ve usuller her ne kadar insanı ihtiyaçlarımıza cevap verse de maalesef, dinimiz ve manevi ihtiyaçlarımız bu kural ve usullerin hiç içerisinde yer almamaktadır. Evet helal ürün tanımı içerisinde ürünlerin insanı şartlara ve sağlık şartlarına uyması da olmakla birlikte, bunun dışındaki dini kuralların hemen hemen hiç ele alınmadığı da bir gerçektir. Bu nedenle Museviler kendi dini ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile Koşher denilen usul ve uygulamaları benimsemişler ve yaygın bir şekilde uygulamaktadırlar.

Çok acıdır ki zaman zaman Müslümanlar da özellikle yurt dışında ürünlerin helal olduğundan emin değilse koşher etiketine güvenerek tüketeceği ürünü de belirleyebilmektedir. Ancak son derece açıktır ki Koşher, Helalın tam karşılığı değildir ve ayrı kuralları vardır. Ayrıca Müslümanların koşher belgesine ilelebet güvenmesi de söz konusu olamaz. Tüm bu nedenler ile Helal belgelendirmesi konusunda usul ve standart geliştirme faaliyetleri ve bunların uluslar arası kabul edilebilir temel uygulamalar olması çalışmaları hiç hız kesmemiştir. Tabi bu ihtiyacın uluslar arası standart geliştiren tüm kuruluşlara doğru şekilde yansıdığı da söylenemez. Bugün, belgelendirme ve standart geliştirme konusunda aktif olan standardizasyon, akreditasyon ve belgelendirme kuruluşlarının gündemlerinde uluslar arası ölçekte böyle bir konu olduğu söylenemez. Özellikle müslüman nüfusunun yoğun olduğu ülkelerdeki milli standardizasyon kurumlarının veya sivil toplum kuruluş veya oluşumlarının çabaları hali hazırdaki en göze çarpan çabalardır. Bu bağlamda henüz helal konusunda üzerinde birliktelik oluşmuş standart, usul veya akreditasyon bulunmamaktadır. En büyük dileğimiz böyle bir birlikteliğin kısa zamanda gerçekleşmesi ve uygulamaya alınmasıdır. İslam Kalkınma Örgütü ve Malezya Endonezya gibi ülkelerin de konu ile ilgili çalışmalar yaptıkları bilinmektedir. Dünya Helal Birliği gibi dernek ve sivil toplum oluşumlarının da yoğun çalışmaları vardır. Ümit ederiz ki yakın zamanda bu çalışmalar bir nihayet bulur. Ancak bu konuda ümit var olmak için elimizde çok fazla veri de yoktur. Helal derneği yukarıdaki çalışmalara katkı yapmak istemektedir. Yeni bir oluşumdur ve altyapısını güçlendirme aşamasındadır.

HELALDER bu konulara nasıl yaklaşmaktadır.

İLKELERİMİZ NELERDİR
1- Dernek olarak asla siyaset veya cemaat gibi yapılar ile kurumsal ilişki içerisinde olmayacağız.
2- Geliştireceğimiz usuller kesinlikle uluslar arası kabul edilebilir usuller olacaktır.
3- Biz bu konuya ticari bir yaklaşım içerisinde değiliz.
4- Mümkün olan en yüksek katılımı kullanarak bir ortak akıl oluşturma çabamız olacaktır.
5- İslam dininin temel kurallarından asla taviz verilmeyecek, tartışmalı konularda kendi uzmanlarımızın görüşü doğrultusunda uygulama oluşturulacaktır.

Bu ilkelerden hareke

Denetçiler
Yönetmelik
Onaylı Denetçiler
Katkı Maddesi Sorgulama
Anti Oksidanlar
Koruyucular
Kıvam Artırıcı - Homojenleştirici
Renklendiriciler
Tat Vericiler
Tatlandırıcılar Parlatıcılar
İncelticiler
helalder facebook
Adres
:
İhsaniye Mahallesi Kozanoğlu Sokak NO:201 Kat:2 Mekik İş Merkezi Selçuklu / KONYA
Telefon
:
0332 999 19 93
E-Posta
:
helalder@helalder.org.tr
helalder42@gmail.com
Iban No
:
TR17 0020 3000 0130 2861 0000 01
Design By
:
Extra Yazılım